Tuesday, July 15, 2008

Islam Menjaga Hak Bukan Islam

Berikut adalah perjanjian yang dimetrai oleh SayyidinÉ Umar bin al-KhaÏÏÉb dengan penduduk Kristian di Bayt al-Maqdis yang sangat jelas menunjukkan bahawa Islam tidak menzalimi masyarakat bukan Islam yang tinggal dan bernaung di bawah pemerintahan Islam.

Perjanjian ini dinukilkan oleh Tuan Guru Abdul Hadi Awang di dalam buku beliau yang sedang diterjemah. Saya sertakannya kepada pembaca untuk menilai terjemahan di bawah. Sekiranya ada penterjemahan yang salah ataupun tidak tepat, komen anda sangat-sangat dialu-alukan.


بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل ايليا من الأمان ، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ، ولكنائسهم وصلبانهم ، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها .


أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ، ولا ينتقص منها ولا من حيزها ، ولا من صلبهم ، ولا من شيء من أموالهم ، ولا يكرهون على دينهم ، ولا يضار أحد منهم ، ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود .


وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي اهل المدائن ، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص ، فمن خرج منهم .. فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ، ومن أقام منهم .. فهو آمن ، وعليه مثل ما على اهل إيلياء من الجزية.

ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بِيَعهم وصلبهم .. فإنهم آمنون على أنفسهم حتى يبلغوا مأمنهم .

ومن كان بها من أهل الأرض ، فمن شاء منهم .. قعد ، وعليه مثل ما على إهل إيلياء من الجزية . ومن شاء .. سار مع الروم . ومن شاء .. رجع إلى اهله . لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم . وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية .

كتب وحضر سنة 15 هجرية عمر بن الخطاب

شهد على ذلك :

خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن ابي سفيان.

Terjemahan teks:

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ini adalah apa yang diberikan oleh seorang hamba Allah, Umar selaku AmÊr al-MuminÊn kepada penduduk ’ÔliyÉ daripada keamanan. Dia memberikan kepada mereka keamanan buat jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang sakit di ’ÔliyÉ, orang yang sihat di ’ÔliyÉ dan seluruh agama yang ada di ’ÔliyÉ.

Sesungguhnya gereja-gereja mereka tidak akan dijadikan sebagai tempat tinggal dan tidak akan diroboh. Gereja-gereja mereka tidak akan dikurangi struktur binaannya dan tidak akan dikurangi kawasannya. Salib-salib mereka tidak akan dirosakkan. Harta-harta mereka tidak akan dikurangi. Mereka tidak akan dipaksa untuk mengikut agama mereka. Tidak ada seorangpun daripada kalangan mereka yang akan dianiaya. Tidak ada seorangpun daripada orang Yahudi yang akan tinggal di ’ÔliyÉ bersama-sama dengan mereka.

Menjadi tanggungjawab ke atas penduduk ’ÔliyÉ’ untuk membayar jizyah sebagaimana yang diberikan oleh penduduk al-MadÉ’in[1]. Mereka juga bertanggungjawab untuk mengeluarkan orang-orang Rom dan orang-orang yang mencuri daripada ’ÔliyÉ’. Maka sesiapa yang keluar daripada kalangan mereka, dia akan selamat dari sudut jiwanya dan hartanya sehinggalah dia sampai ke lokasi yang ditujunya. Sesiapa yang terus tinggal daripada kalangan mereka, maka dia adalah selamat dan menjadi kewajipan ke atasnya untuk membayar jizyah sebagaimana penduduk ’ÔliyÉ’ wajib untuk membayar jizyah.

Sesiapa di kalangan penduduk ’ÔliyÉ’ yang suka untuk bersama-sama menyertai Rom dengan membawa jiwanya dan hartanya, dan dia meninggalkan rumah-rumah ibadat mereka dan salib-salib mereka, maka mereka akan aman dari sudut jiwa-jiwa mereka sehinggalah mereka sampai ke tempat yang dituju.

Sesiapa di kalangan penduduk bumi yang berada di ’ÔliyÉ’, sekiranya dia mahu, dia boleh tinggal di ’ÔliyÉ’ dan dia mesti menunaikan tanggungjawab membayar jizyah seperti tanggungjawab membayar jizyah yang wajib ditunaikan oleh penduduk ’ÔliyÉ’. Sekiranya dia mahu, dia boleh bersama-sama bergerak dan menyertai Rom. Sesiapa yang mahu, dia boleh kembali kepada penduduk asalnya.

Tidak akan ada satupun yang akan diambil daripada mereka sehinggalah tanaman-tanaman mereka dituai.

Perjanjian daripada Allah, keamanan daripada RasulNya, keamanan daripada para khalifah baginda dan keamanan daripada orang-orang mukmin akan menyeliputi ke atas perjanjian yang dimetrai di dalam watikah ini sekiranya mereka membayar jizyah yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka.

Yang menulis pada tahun 15 Hijrah,

‘Umar bin al-KhaÏÏÉb

Disaksikan oleh,

KhÉlid bin al-WalÊd, Amr bin al-‘ÓÎ, Abd al-RahmÉn bin Awf dan Mu‘Éwiyah bin AbÊ SufyÉn.[1] Al-MadÉ’in adalah salah satu bandar yang berada di Iraq.


No comments: