Tuesday, August 12, 2008

Tesis Phd Berkenaan Dengan Yahudi Dalam Tafsir al-Tabari

Ada satu tesis Phd yang boleh dimanfaatkan oleh kawan-kawan dalam menghayati gaya bahasa al-Quran terhadap golongan Yahudi. Tesis dalam bahasa Arab ini yang bertajuk:

الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري جمعاً ودراسة عقدية

diharapkan dapat dikongsi oleh teman-teman di pengajian Islam. Saya sangat menganjurkan ada di kalangan para teman yang boleh membuat ringkasan dalam bahasa Melayu ataupun Inggeris agar dapat dikongsi oleh semua kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat umum. Kalau ada yang telah menterjemah atau membuat ringkasan tesis ini dalam bahasa Melayu@Inggeris, boleh kirim kepada saya untuk dipaparkan di sini. Bagi yang ingin mendownload tesis ini, sila layari: http://saaid.net/book/10/3330.rar

No comments: