Sunday, April 19, 2009

Syabas PMRAM

PMRAM merakamkan ucapan penghargaan kepada pihak Jabatan Penuntut Malaysia Kaherah (JPMK) kerana menerima baik kunjungan PMRAM, BKAN dan DPM yang diketuai oleh Presiden PMRAM, Abdul Mui'zz bin Muhammad. Kunjungan yang berlangsung dalam suasana yang harmoni itu tidak lain demi menyampaikan surat kekesalan hasil dari insiden tarian luar batas syariat yang berlaku ketika program Festival ASEAN 11 April lepas yang dikelolakan oleh JPMK. Nasihat yang menyatakan kekesalan PMRAM, BKAN dan DPM merupakan bukti kerjasama dan prihatin mahasiswa-mahasiswi al-Azhar terhadap apa-apa isu sensitif yang berlaku. Justeru PMRAM mengira kerjasama seperti ini yang dilandasi semangat nasihat menasihati perlu dipupuk agar masyarakat Melayu Islam di Perlembahan Nil ini sentiasa terpelihara dari gejala yang menjejaskan kredibiliti akhlak individu Muslim.

Sumber: www.pmram.org

No comments: