Tuesday, June 14, 2011

Keputusan Majlis Fuqahak Amerika Terhadap Hukum Demonstrasi Aman

UMNO sibuk dengan demonstrasi BERSIH yang bakal diadakan di Kuala Lumpur pada awal Julai akan datang. Ada orang yang kata demonstrasi tidak syar`ie.

Bagi menjawab isu berkenaan dengan hukum berdemonstrasi secara aman, saya datangkan keputusan seminar Majlis Fuqahak Amerika yang bersidang di Kaherah, Mesir pada 28 Julai - 2 Ogos 2006 yang membincangkan berkenaan dengan tajuk "Keterlibatan Dalam Politik". Antara keputusan yang diambil adalah seperti berikut:

ثالثا: التظاهر ومدى مشروعيته:

التظاهر هو إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة مسيرة جماعية، وهو وسيلة معاصرة من وسائل التعبير عن الرأي، وتوجيه القرار السياسي في المجتمعات الديموقراطية.

ويتمتع التظاهر في المجتمعات الغربية بالشرعية والحماية القانونية، وتنظم القوانين ممارسته حتى لا يتحول إلى وسيلة من وسائل الفوضى أو التخريب للممتلكات والمرافق العامة.

وهو في الإطار الذي تقرره له المجتمعات الغربية يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الاحتساب وتحقيق الصالح العام، ولا سيما إذا تعين في بعض المواقع أو في بعض المواقف وسيلة إلى تحقيق هذا المقصود مع ضرورة الاجتهاد في تقليل مفاسده قدر الوسع والطاقة.

Terjemahan kepada ketetapan ini lbih kurangnnya adalah seperti berikut:

Demonstrasi Dan Sejauh Mana Keharusannya Dari Sudut Syarak:
  • Demonstrasi adalah tindakan menyatakan pandangan atau tindakan menzahirkan emosi dalam bentuk berkumpulan. Demonstrasi adalah salah satu cara moden dalam menyatakan pandangan dan ketetapan yang bersifat politik dalam sesebuah masyarakat yang mengamalkan demokrasi.
  • Demonstrasi dalam kehidupan masyarakat barat adalah dibenarkan dan mendapat perlindungan dari sudut undang-undang. Undang-undang bertanggungjawab mengawal demonstrasi agar ia tidak berubah menjadi satu mekanisma yang membawa kepada kerosakan dan kehancuran harta benda milik peribadi dan harta awam.
  • Demonstrasi sebagaimana yang diamalkan oleh sistem di barat boleh menjadi salah satu cara untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran di samping boleh merealisasikan kebaikan yang dinikmati oleh umum lebih-lebih lagi apabila demonstrasi di beberapa tempat dan beberapa suasana mampu untuk mencapai maksud yang diinginkan tersebut. Para peserta demonstrasi hendaklah berusaha untuk mengurangkan perkara-perkara yang bersifat negatif semampu yang boleh.
Lihat keputusan penuh persidangan ini

1 comment:

Collection said...

US always agains islam, they always discriminate us. Hadith Sahih en français can guide better